Com Hem

logo

Com Hem var ett telekommunikationsföretag och en av Sveriges största leverantörer av bredband. I april 2021 gick Tele2 och Com Hem ihop under varumärket Tele2, vilket innebär att varumärket Com Hem försvinner.

Marknadsposition

Com Hem hade innan sammanslagningen med Tele2 cirka 20 procent av bredbandsmarknaden och levererade bredband via sitt kabel-tv-nät och fiber.

Om Com Hem

Com Hem har sitt ursprung i det statliga bolaget för kabel-tv som bildades 1983 av dåvarande Televerket. Namnet Com Hem fick företaget 1999 medan det var i Telias ägo och började leverera bredband genom det nät för kabel-tv som man byggt upp.

När Telia fusionerade med finska Sonera tvingades man av konkurrensskäl avyttra Com Hem 2003. Sedan 2014 var Com Hem noterat på Stockholmsbörsen och 2016 köpte man den statligt ägda tv-operatören Boxer.

2018 gick bolaget samman med Tele2 och efter fusionen har bolaget Com Hem gått upp i Tele2. I 2021 bestämdes att de två företagen skulle samlas under namnet Tele2. Därmed blev Com Hems 1,7 miljoner hushåll en del av Tele2.