A3

logo

A3 var en bredbandsleverantör som i juli 2021 slogs samman med Bredband2. Därmed samlades de två företagen under varumärket Bredband2, och A3:s varumärke upphörde.

Om A3

A3 skapades 2017 genom en sammanslagning av de norrländska IT-företagen AllTele, T3, Delegate och IT-Total Västernorrland. Det norrländska ursprunget vill man låta genomsyra företagets verksamhet och kundkontakt, och man jobbade bland annat efter devisen "lyssna mer än prata".

Företaget fokuserade på att leverera kommunikationslösningar via fiber, mobil och telenät till privatkunder och företag.

Huvudkontoret låg i Umeå, men A3 hade kontor och verksamhet i hela landet och var noterade på Stockholmsbörsen. Förutom bredband och mobilt bredband sålde A3 även mobilabonnemang, mobiltelefoner och andra tjänster.

Marknadsposition

A3 hade cirka 5 procent av bredbandsabonnemangen i Sverige. Företaget tillhörde den grupp bredbandsleverantörer som var säkert etablerade bakom de tre stora (Telia, Telenor och Tele2).