Glocalnet

Glocalnet var en av de främsta utmanarna på den avreglerade telekom-marknaden i början av 2000-talet. Idag är man helt integrerade med ägaren Telenor och finns inte längre på marknaden.
logo
telenor.se

Marknadsposition

Glocalnet satsade tidigt på att erbjuda de billigaste bredbandstjänsterna. Deras reklamkampanjer signerade Garbergs blev framgångsrika, med komikern Robert Gustafsson som agerade socialt oacceptabelt och "lågt" i olika situationer. Payoffen löd: "Inte lika lågt som Glocalnet".

Bakgrund

Glocalnet bildades 1997 inför avregleringen av den svenska telemarknaden. Begreppet "Glocal" var på denna tid populärt och betecknade den nya tid man såg framför sig där internet knöt ihop världen och det globala och det lokala gled samman.

Glocalnet etablerade sig som ett lågprisalternativ inom främst bredband och telefoni. Under en period erbjöd man även mobiltelefoni.

Telenor köpte tidigt in sig i Glocalnet och sedan 2006 ägde man hela företaget, men Glocalnet fortsatte att drivas som eget varumärke. Verksamheten avstannade dock allt mer under 10-talet och 2018 avvecklades Glocalnet och abonnenterna blev Telenor-kunder. Under tiden dessförinnan hade Glocalnet stora problem med att upprätthålla basala kundtjänsfunktioner.