Bahnhof

logo
bahnhof.se
Bahnhof är den alternativa bredbandsleverantören i Sverige som fokuserar på ett öppet internet och nytänkande serverhallar.

Marknadsposition

Bahnhof

Postadress:
Box 7702
103 95 Stockholm

Kundservice:
Telefon: 010-510 00 00

Organisationsnummer: 556519-9493

Bahnhof har en etablerad position som fjärde största leverantör av fast bredband i Sverige efter Telia, Tele2 och Telenor.

Bakgrund

Bahnhof är ett tyskt ord som betyder järnvägsstation. Företaget startades 1994 och har under åren etablerat sig som ett växande alternativ till stora telekomföretagen. Utifrån ursprungsidéerna kring internets möjligheter har de kommit att bli skarpa kritiker av inskränkningar eller hot om inskränkningar i den personliga integriteten och den fria datatrafiken. Bahnhof har bland annat motarbetat signalspaning och vägrat följa ålägganden om att stänga möjligheten för sina kunder att komma åt fildelningssajter.

Företaget är numera noterade på Stockholmsbörsen och vid sidan av expansionen i antalet abonnemangskunder har man satsat hårt på att bygga ut sin verksamhet i form av centralt placerade datahallar, till exempel i skyddsrum i centrala Stockholm. En ny verksamhet har blivit att sälja överskottsvärmen som dessa datahallar genererar till Stockholms fjärrvärmenät.